VIB fond se preoblikuje u otvoreni investicijski fond

 

Na Skupštini akcionara ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banjaluka, koja je održana 29. aprila, donijeta je odluka o transformaciji fonda u otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom VIB FOND.
S tim u vezi, donijeta je odluka o osnivanju Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom VIB FOND, te odluka o prestanku rada ZAIF-a u preoblikovanju VIB FOND a.d. Banjaluka.
Na Banjalučkoj berzi trenutno se trguje udjelima pet otvorenih investicijskih fondova nastalih u postupcima preoblikovanja iz ranijih zatvorenih fondova – Opportunity fund, Maximus fund, Future fund, Invest nova Bijeljina i Adriatic Balanced.

Related posts