Udruženje profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) organizuje prvu regionalnu konferenciju iz oblasti upravljanja rizicima

Udruženje profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) Vas pozivamo da propratite
prvu regionalnu konferenciju iz oblasti upravljanja rizicima:
NOVI REGULATORNI OKVIR U BANKARSTVU – STABILNOST FINANSIJSKOG SEKTORA, KREDITNI REJTING I EKONOMSKI RAZVOJ BIH
Datum: Utorak, 02.10.2018. godine
Vrijeme: 10:30 – 13,00 sati
Mjesto: Hotel Novotel Sarajevo Bristol,
ul. Fra Filipa Lastrića br. 2, Sarajevo
Izjave za medije će biti upriličene prije početka oficijelnog programa u terminu 10:30 – 10:50.
U konstruktivnom dijalogu će se sastati donosioci odluka iz evropskih bankarskih grupacija te bh. banaka, čelni ljudi regulatornih institucija i stručnjaci iz oblasti finansija i bankarstva, sa ciljem sagledavanja izazova i promjena sa kojima će se BiH susresti na putu implementacije novog EU regulatornog okvira u bankarstvu.
U formi prezentacija i panel diskusije će o ideji nove EU regulative, iskustvima i lekcijama banaka iz Evrope te perspektivi lokalnih banaka govoriti:
• Sanela Pašić, Predsjednica Skupštine UPRMBiH/Direktorica Addiko Bank dd Sarajevo
• Amir Softić, predsjednik UPRMBiH/Član Uprave Sparkasse Bank dd BiH
• Jasmin Mahmuzić, Direktor Agencije za bankarstvo FBiH
• Srđan Kondić, Direktor Sektora za regulativu i međunarodnu saradnju Agencije za bankarstvo Republike Srpske
• Francisko Parodi, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH
• Georg Bucher, CRO/CFO i Član Uprave Steiermaerkische Sparkasse AG, Austrija
• Markus Krause, CRO i Član Uprave Addiko Bank AG, Austrija
Izniman značaj ove stručne konferencije je u tome što će rezultirati konkretnim zaključcima i prijedlozima rješenja u procesu prilagođavanja bh. banaka EU standardima, a koji su ključni za stabilnost bankarskog sektora, kreditni rejting i posljedično ekonomski razvoj BiH.

Related posts