Prosječna junska plata na nivou BiH iznosila 872 KM

Posječna mjesečna isplaćena neto plaća u BiH u junu ove godine iznosila je 872 KM i nominalno je viša za 2,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine, te viša za 1,1% u odnosu na decembar 2017. godine.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najniža prosječna neto plaća od 537 KM bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane. U građevinarstvu je iznosila 580 KM, dok je prosječna neto plaća u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima iznosila 603 KM.

U finansijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plaća u junu iznosila je 1.559 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.368 KM, dok je prosječna neto plaća u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.280 KM.

Prosječna bruto plaća u BiH u junu iznosila je 1.356 KM i nominalno je viša za 2,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine, te viša za 1,2% u odnosu na decembar 2017.

Related posts