Privrednici rizikuju kazne bez e-registracije – Za elektronsku komunikaciju sa UIO prijavila se četvrtina obveznika

Hiljade poreskih obveznika rizikuju da budu kažnjeni sa po nekoliko hiljada KM jer se još u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH nisu registrovali za elektronsko podnošenje PDV-a i akciznih prijava.

Rok za registraciju ističe krajem ove godine i već PDV prijava za januar neće se moći podnijeti u papirnom obliku.

Do sada za elektronsku komunikaciju sa UIO registrovalo se 12.914 obveznika, a u Jedinstvenom registru UIO ima ih više od 50.000.

Veliki problem je i to što mnogi privrednici nemaju ažurne podatke i ne mogu se elektronski registrovati. Primjera radi, oni privredni subjekti koji su mijenjali ime direktora, a o tome nisu obavijestili UIO što su po zakonu bili dužni, ne mogu se registrovati a da prije toga ne obavijeste UIO o promjenama. U UIO kažu da svaku promjenu obveznik, bilo da se radi o adresi, odgovornom licu, itd, mora javiti Upravi za indirektno oporezivanje u roku od osam dana te da prije nego što podnesu zahtjev za e-usluge provjere te podatke.

– U slučaju da se ne registruju za elektronsko podnošenje prijava, poreski obveznici neće moći ispuniti svoju zakonsku obavezu da na vrijeme podnesu svoje prijave. U tom slučaju UIO će po službenoj dužnosti morati kreirati razrez njihove poreske obaveze, a to se radi na osnovu prosjeka prethodne tri prijave u kojima su prijavili svoju obavezu za uplatu PDV-a ili akcize. Na to će im automatski biti obračunat naknadni teret prinude od 5% i zakonske zatezne kamate u iznosu od 0,04% za svaki dan zakašnjenja – rekao je za Nezavisne Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije UIO BiH.

Praktično, koliko će koji obveznik morati platiti poreza u slučaju da se ne registruje za elektronsko podnošenje prijava biće izračunato automatski i zavisiće od prethodne tri prijave, tako da nije isključeno ni to da onaj koji u januaru traži povrat PDV-a bude morao platiti velike iznose.

– U zavisnosti od prethodno ostvarenog prometa i prijavljene obaveze za uplatu indirektnih poreza može se raditi o vrlo velikim iznosima, koji će biti naplaćeni prinudnim putem – naveli su u UIO.

Zanimljivo je da su upravo poreski obveznici tražili pojednostavljenje procedura i mogućnost da prijave podnose elektronskim putem. Korištenjem elektronskih usluga UIO svi poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza.

Takođe, u svakom trenutku imaće pristup svojim podacima na portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uprave.

Related posts