Prihodi od akciza na gorivo za pet mjeseci 120 mil KM

 

Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u proteklih pet mjeseci ove godine iznosili su 2,939 mlrd KM i veći su za 250 mil KM ili 9,3% u odnosu na isti period 2017, potvrđeno je 3. juna iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO).
Preciziraju da je samo u maju prikupljeno 650 mil KM indirektnih poreza, što je za 73 mil KM više u odnosu na maj 2017. godine.

Iz sredstava koje prikupi UIO sa više od 80% finansiraju se svi nivoi vlasti u BiH: država, entiteti, Brčko distrikt, kantoni u FBiH i opštine u cijeloj BiH. Nakon izvršenih povrata PDV-a u iznosu od 554 mil KM, neto prikupljeni prihodi za pet mjeseci, koji su otišli u raspodjelu korisnicima, iznosili su 2,388 mlrd KM i veći su za 200 mil KM ili za 9,1% u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017.

Za finansiranje državnih institucija raspoređen je iznos od 306 mil KM. Ostatak sredstava uplaćen je na račun Federacije BiH i to 1,272 mlrd KM, Republike Srpske 637 mil KM i Brčko Distrikta 71 mil KM.

I po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), koja se naplaćivala u mjesecu januaru 2018. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 mil KM, Republika Srpska 4,3 mil KM i Distrikt Brčko 0,2 mil KM.

U saopštenju UIO se podsjeća da je od početka februara 2018. godine, od kada su u primjeni izmjene i dopune Zakona o akcizma u BiH i od kada se naplaćuje posebna putarina u iznosu od 0,25 KM po litri derivata koji se proda na tržištu BiH, otvoren poseban podračun Jedinstvenog računa.

– Na ovom podračunu trenutno se nalazi 97 mil KM namjenskih sredstava za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u BiH. Ovo su sredstva prikupljena u februaru, martu i aprilu, a uskoro će se ovim sredstvima dodati i prihodi prikupljeni u maju 2018. godine, tako da se očekuje iznos veći od 120 mil KM – navode iz UIO.

Raspodjela prihoda od posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u BiH, UIO će izvršiti nakon što Upravni odbor dosnese odluku o koeficijentima za raspodjelu ovih prihoda korisnicima.

Related posts