Od januara 2019. prijava poreza biće moguća jedino elektronski – UIO apeluje na registraciju do kraja godine

Kako se bliži kraj godine, do kada je privrednicima u BiH ostavljen rok da se registruju za korišćenje elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), pojedini obveznici su požurili da predaju zahtjeve, ali više od polovine njih i dalje “spava” i ne mari za ovu obavezu.

Od januara iduće godine poreski i akcizni obveznici u BiH prijave poreza na dodatnu vrijednost (PDV) i akcizne prijave moći će podnijeti isključivo elektronski, a one u pisanoj formi otići će u prošlost.

Zahtjev za registraciju privrednici su mogli podnositi tokom cijele ove godine ali odziv je u prvih devet mjeseci bio veoma loš. Od 50.000 poreskih obveznika, koliko ih je u BiH, do pomenutog perioda registrovalo se svega 12.253 njih. U UIO kažu da su tokom oktobra poreski obveznici počeli značajnije da podnose zahtjeve, te da je trenutno 18.150 registrovanih.

– Na registraciju čeka još 5.171 podneseni zahtjev, ali da bi završili proceduru ti obveznici nam moraju dostaviti potpisane i ovjerene izjave o prihvatanju uslova za elektronsku komunikaciju u nadležnom regionalnom centru Uprave – istakli su u UIO.

Dodali su da proces registracije dodatno otežava određeni broj obveznika koji je promijenio podatke poput adrese ili direktora, a da o tome nije obavijestio UIO.

– Njihovi podaci se sada ne poklapaju sa podacima zavedenim u Jedinstvenom registru UIO i nemoguće je završiti registraciju sve dok se ne izmijene ti podaci u sistemu. Pozivamo obveznike da to što prije urade jer je to njihova zakonska obaveza – naveli su u UIO i podsjetili da privrednici imaju obavezu da u roku od osam dana obavijeste Upravu o izmjeni podataka.

Precizirali su da oni koji ne uđu u elektronski sistem komunikacije neće moći poslovati jer neće postojati drugi način za podnošenje PDV i akciznih prijava, a njihovo nepodnošenje donosi prekršajne sankcije i novčane kazne.

– Obveznici koji se ne registruju do kraja godine u januaru 2019. godine neće moći podnijeti prijave što znači da će biti u prekršaju. Za njih ćemo morati uraditi razrez poreske obaveze po službenoj dužnosti i na taj iznos će biti obračunat naknadni teret prinude od pet odsto i zatezne kamate od 0,04 odsto svakog dana zakašnjenja – pojasnili su u Upravi.

Istakli su da im nije cilj da obveznicima nameću obaveze i naplaćuju kazne, te pozvali privrednike da što prije podnesu zahtjev putem e-portala Uprave.

– Sve informacije o registraciji, te detaljna uputstva u pisanoj brošuri poreski obveznici mogu naći u video uputstvima koja su objavljena na našem Youtube kanalu. Za dodatna pitanja mogu pozvati info-liniju – rekli su u Upravi.

Prednost

U UIO kažu da će korišćenjem njihovih elektronskih usluga svi poreski obveznici moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. Obveznici će u svakom momentu imati pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega onima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza i podacima sa poreske kartice. Moći će da vide i proknjižene poreske prijave, uplate i slično.

Related posts