Očekivana inflacija u BiH 1,6% u 2018. godini

U BiH se u ovoj godini može očekivati inflacija od 1,6% na godišnjem nivou, navodi Direkcija za ekonomsko planiranje BiH u svom biltenu “Outlook – perspektive”, prenosi BiznisInfo pozivajući se na Srnu.

Projekcija je zasnovana na osnovu očekivanja Evropske komisije za ovu godinu da bi stopa inflacije u EU trebalo da iznosi 1,9%.

Od unutrašnjih faktora za projekciju inflacije uzeti su u obzir nastavak postepenog povećanja akciza na duhan i cigarete, poskupljenje određenih vrsta cigareta kao rezultat poslovne politike proizvođača, te poskupljenje tečnih goriva na osnovu usvojenih izmjena Zakona o akcizama.

Projekcije inflacije za period 2019-2021. godine bazirane su na sličnim pretpostavkama.

U narednoj godini raspoloživi podaci o kretanju cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ukazuju na smanjenje od 5,9% na godišnjem nivou, dok bi prema projekcijama Evropske komisije u EU inflacija mogla iznositi 1,8%.

Uz stabilne cijene hrane na svjetskom tržištu, nastavak postepenog povećanja cijena cigarete u BiH i bez značajnijih promjena cijena komunalija, u narednoj godini očekuje se inflacija od 1,5%.

U 2020. godini projekcija je da će nivo inflacije biti 1,6%, a u 2021. godini 1,4%.

Direkcija za ekonomsko planiranje navodi da svaka odstupanja od pretpostavljenih kretanja cijena domaćih i eksternih faktora koji determinišu cijene u BiH mogu uticati na ukupan nivo inflacije 2019-2021. godine, što su i rizici za date projekcije, prenosi BiznisInfo.

Related posts