Nove ponude za štednju u Novoj banci uz veću kamatnu stopu

Povodom Svjetskog dana štednje, a u želji da odgovore na zahtjeve i potrebe klijenata, Nova banka Banjaluka je predstavlja dva potpuno nova štedna proizvoda.
– Jedan se odnosi na štednju u USD valuti za koju smo značajno povećali kamatne stope i klijentima omogućili da za iznose veće od 10.000 KM konverziju novca vrše po tržišnom kursu. Drugi se odnosi na novi proizvod slobodne štednje gdje korisnik ugovaranjem ovog oblika štednje na jedinstveni rok od 13 mjeseci tokom trajanja ugovorenog perioda, po svojoj volji i želji slobodno raspolaže sredstvima, vrši uplate i isplate kad god to želi , bez zahtjeva za podizanje i razročenje. Uz ugovorenu stimulativnu kamatnu stopu umjesto dosadašnjih 0,10% ostvaruje pravo na kamatnu stopu na godišnjem nivou od 1,00% – istakla je Jagoda Matrak, rukovodilac za ljudske resurse i komunikacije Nove banke.

Pored a’ vista štednje i klasične oročene štednje, štedišama su na raspolaganju i otvorena štednja, dječija štednja, štednja korak po korak, slobodna oročena štednja i rentna štednja.

Većina modela štednje odnosi se na štednju u KM i EUR valuti, dok je štednja u ostalim valutama moguća kod otvorene i oročene štednje.

Tokom 2018. godine u Novoj banci je oročeno oko 6.200 partija štednje stanovništva u iznosu od 129,15 mil KM.

– Nova banka kontinuirano radi na promociji štednje kao dobre životne navike. Stalni rast broja klijenata i iznosa depozita pokazatelj su visokog nivoa povjerenja koji građani imaju u Nova banku i zbog čega se odlučuju da koriste neke od velikog broja štednih proizvoda iz ponude Nove banke – navodi se u saopštenju banke.

Related posts