Kredit bez odlaska u banku – Šta se sve može bez bankara?

Konkurencija u bankarstvu je velika, a digitalna transformacija u ovoj oblasti je, čini se, najviše odmakla. One ne mogu više da budu samo organizacije koje daju kredite ili kod kojih se plaćaju računi, već moraju klijentima da pruže i dodatne, cjelovitije usluge.

Većinu bankarskih usluga sada je moguće ostvariti bez kontakata sa čovjekom. Posljednji hit je opremljenost banaka pametnim bankomatima na kojima građani mogu 24 časa da prenose novac s računa na račun, da s računa podižu ili uplaćuju dinare i evre, obavljaju mjenjačke poslove u ove dvije valute, izmiruju rate po kreditima i kreditnim karticama, kao i da plaćaju mjesečne račune, kao i druge obaveze. Sve ono zbog čega su do juče stajali u redovima na šalteru banke. Pri tome potvrdu o transakciji mogu da odštampaju, a mogu i da je pošalju sebi na imejl adresu.

Usluga mobilni keš omogućava svakom klijentu da pošalje keš drugom fizičkom licu ili sebi, pri čemu primalac novaca ne mora da ima otvoren račun ni u jednoj banci. Novac se podiže u nekoj od ekspozitura banke ili na pametnom bankomatu, bez korišćenja kartice.

I naše banke već koriste vještačku inteligenciju u komunikaciji s klijentima. Naime, ova softverska rješenja omogućavaju da se slanjem poruke preko facebook mesingera ili vibera postavi bilo koje pitanje u vezi s uslugama i proizvodima banke, a ova komunikacija nalikuje razgovoru sa zaposlenim u kontakt centru banke.

Seoba platnih kartica iz novčanika u mobilni telefon, odnosno plaćanje mobilnim, takođe je novitet bankarske ponude. Pritom, u telefenu ne mora da bude samo jedna platna kartica već sve debitne i kredinte koje neko ima.

Sve ove novotarije praktično su u staru vijest pretvorile ponude poput kredita ili dozvoljeni minus bez odlaska u banku. Zahvaljujući tehničkom napretku, banke su počele da odobravaju kredite elektronski, one gotovinske, za petnaestak minuta.

Banke najavljuju da će kod nas zajmovi moći da se odobre i nedjeljom, praznikom, iza ponoći, znači 24 časa. Istini za volju, na pogodnost brzine odobravanja zajma mogu da računaju samo stari klijenti banaka. Oni koji su im dobro poznati, odnosno oni s dobrom kreditnom istorijom, jer banke već imaju podatke o zaradi klijenata, a podaci o firmi u kojoj rade, odnosno njeni finansijski izvještaji mogu se naći u Agenciji za privredne registre 24 časa, kao i podaci o ukupnoj zaduženosti u Kreditnom birou. Sve ovo omogućava da se kredit odobri za desetak minuta.

Banke takođe pružaju mnoge usluge uz digitalni potpis. Korisnici se mogu ulogovati na e-bankarstvo korišćenjem svoje lične karte na kojoj je digitalni potpis i provjeriti stanje, dobiti izvode ili promet po računima. Slobodna plaćanja u domaćem platnom prometu takođe su dostupna korisnicima digitalnog sertifikata. Svaki klijent može ispostaviti bilo koji nalog u domaćem platnom prometu korišćenjem sertifikata bez potrebe da ga prethodno najavi banci u vidu predefinisanog naloga ili sično, a nisu mu potrebni ni tokeni niti SMS kodovi.

Korišćenjem digitalnog potpisa može se realizovati kredit, pozajmica po tekućem računu, otvoriti račun štednje ili oročiti sredstva preko e-banking aplikacije, bez dolaska u ekspozituru u procesu koji se potpuno obavlja u elektronskoj formi, bez ikakvih papirnih dokumenata.

S ozbirom na to da realizacija pomenutih bankarskih proizvoda podrazumijeva potpisivanje ugovora, u slučaju online ekpoziture, potpisivanje ugovora i praćenje dokumentacije omogućeno je kvalifikovanim digitalnim sertifikatima. Kao što se u tradicionalnom bankarstvu dolazi u ekspozituru, porazgovara s bankarom i dogovori se o kreditu, a zatim pristupi potpisivanju dokumenata, u online ekspozituri komunicira se video pozivom s bankarima.

Za realizaciju kredita banka obezbjeđuje elektronska dokumenta koja klijent potpisuje kvalifikovanim digitalnim potpisom. Na isti način i banka taj dokument potpisuje kvalifikovanim digitalnim potpisom ovlašćene osobe. Tako nastala elektronska dokumenta su u potpunosti u skladu sa zakonima i imaju identičnu dokaznu snagu kao papirna dokumenta.

Related posts