Kompanija m:tel isplaćuje 34,6 mil KM dividende krajem juna

 

Skupština akcionara m:tel-a donijela je u srijedu, 6. juna, odluku o isplati dividende akcionarima u iznosu od 34,6 mil KM, a isplata će početi 28. juna.

U odluci o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2017. godini, koju su akcionari juče usvojili, navedeno je da se dividenda raspoređuje srazmjerno na sve akcije društva, a po principu da svakoj akciji pripada isti nominalni iznos od 0,07 KM.

– Dividenda se isplaćuje akcionarima Telekomunikacija RS koji imaju taj status na dan 27. jun 2018. godine. Kao datum početka isplate dividende utvrđuje se 28. jun – navedeno je u odluci.

Prethodno je kompanija m:tel krajem prošle godine donijela odluku o isplati privremene dividende u iznosu od 25,4 mil KM.

Ukupna dobit m:tel-a u 2017. iznosila je 60,05 mil KM.

Related posts