Ekonomija Centralne i Istočne Evrope je na prekretnici – Jugoistok može da hrani Evropsku Uniju

BDP zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE) je porastao do rekordnih nivoa, a validnost njihovih modela rasta koji počivaju na jeftinoj radnoj snazi se dovodi u pitanje. Kritični izazovi koje predstavljaju demografija, migracija i digitalna disrupcija predstavljaju pretnje u budućnosti.

Prema Izvještaju o prosperitetu u CIE, koji je pripremio Institut Legatum zajedno sa Erste Grupom, ovaj region je kao cjelina ostvario ogromne pomake i nalazi se na 38. mjestu na svijetu u pogledu prosperiteta, iako zaostaje kada je riječ o ekonomskoj otvorenosti. Sve zemlje CIE suočene su sa preispitivanjem strategija kako bi obezbjedile buduću održivost. Kojim god putem budu išle, vladavina prava, integritet i rezultati države, kao i angažovani građani biće od suštinskog značaja za uspjeh.

– Biti na prekretnici znači postavljati nekoliko teških pitanja – kakvu vrstu budućnosti zamišljate i kako da počnete danas da je planirate? Kao banka, dodali bismo treće pitanje: odakle će doći finansiranje koje vam je potrebno kako biste izgradili tu budućnost? Zemlje CIE ostvarile su veliki napredak i u Erste-u smo bili neposredni svjedoci toga. Ali kako budu ulazile u novu fazu, sa izazovima koji su umnogome drugačiji nego ranije, one moraju da počnu da o sebi razmišljaju na drugačiji način – kao o igračima na većoj, globalnoj sceni, koji se nadmeću u pokušaju da privuku preduzeća koja proizvode veću dodatu vrijednost, kvalifikovane kadrove i pametni kapital – navodi generalni direktor Andreas Trajhl iz Erste Group.

– Sa svoje strane ćemo učiniti sve kako bismo obezbjedili da zemlje CIE, njihova preduzeća i ljudi imaju pristup diversifikovanom kapitalu koji im je potreban kako bi u ovoj novoj eri svoju igru podigli na viši nivo.

Takođe komentarišući nalaze izvještaja, viši saradnik Instituta Legatum Džejms Sprol rekao je da je “ovaj izvještaj istakao izazove i prilike sa kojima je suočen region u tranziciji”.

– Naši nalazi ukazuju na ekonomski model koji počiva na relativno jeftinoj radnoj snazi pod maksimalnim pritiskom. U kontekstu narednih faza ekonomskog rasta, od preduzeća se zahtjeva da se dalje integrišu u šire evropske i svjetske lance nabavke, ali takođe da budu daleko više preduzetnički orijentisana. To može da se ostvari putem stvaranja novih biznisa ili olakšavanja preduzetništva unutar postojećih preduzeća – kazao je Sprol.

Kada bi se posmatrala kao jedna zemlja, kako se navodi u saopštenju, Centralna i Istočna Evropa bi, prema indeksu prosperiteta Instituta Legatum, mogla da se poredi sa Čileom, Južnom Korejom i Izraelom. Po pitanju ekonomske otvorenosti, CIE se nalazi na 44. mjestu, dijelom zbog činjenice da je procijenjeno da ima slabo poslovno okruženje. Region posmatran kao cjelina ima loše ocjene u pogledu fleksibilnosti tržišta rada, lakoće rješavanja problema tehnoloških viškova, percepcija vrijednosti marljivog rada i toga da li je dobro mesto za započinjanje biznisa.

U pogledu inkluzivnog društva, Centralna i Istočna Evropa se nalazi na 36. mjestu – relativno je visoko rangirana po pitanju sigurnosti i bezbjednosti, a ima slabije rezultate po pitanju socijalnog kapitala.

Zemlje CIE su ostvarile rezultate malo iznad svog ukupnog ranga u pogledu osnaženih ljudi – rangirane su na 37. mestu s obzirom na relativno dobro obrazovanje, ali slabije zdravstvo.

Izvještaj takođe ukazuje na obrise budućnosti koji se već naziru, uz tri zasebne zone prosperiteta: jugoistočni “prehrambeni centar”, baltičko “preduzetničko more” i centralno “industrijsko zaleđe” u neposrednoj blizini Njemačke i Austrije. Svaka oblast ima drugačije prednosti i izazove i svaka će vjerovatno krenuti zasebnim putem u budućnost, piše u saopštenju.

Jugoistočni prehrambeni centar

Iako je stanovništvo Jugoistočne Evrope manje prosperitetno, urbanizovano i produktivno od ostatka CIE, ovaj region ima potencijal da bude veliki poljoprivredni resurs za cijelu EU, mada se mora reći da to mora da bude dugoročna ambicija.

Podsticanje i podržavanje migracije viškova radne snage u urbane centre, uz razvoj industrije prerade prehrambenih proizvoda u njima, pozitivno će se odraziti kako na produktivnost, tako i na prosperitet. Ključ da se to ostvari jeste podizanje intenziteta kapitala na selu, uz podizanje produktivnosti ljudskog kapitala u urbanim centrima. Ključne politike koje se predlažu su podrška za ukrupnjavanje gazdinstava u cilju povećavanja njihove veličine i generisanja ekonomije obima u proizvodnji, i migracija viškova radne snage u gradove u cilju promovisanja većeg prosperiteta kako u urbanim, tako i u ruralnim delovima ekonomije.

Veći razvoj urbanih centara širom regiona treba da bude prioritet, kao i način na koji bi lokalna industrija mogla da iskoristi svoje prednosti kao prehrambeni centar da bi se usmjerila na više faze prerade prehrambenih proizvoda.

Preduzetničko more

Tri baltičke zemlje nalaze se među zemljama koje su najviše preduzetnički nastrojene u cijeloj Evropi. Dok se veliki dio Evrope nalazi u najnižoj četvrtini svjetske preduzetničke aktivnosti, baltičke zemlje su pokazale da visok stepen socijalne zaštite može da se uspješno kombinuje sa značajnim stepenom poslovne agilnosti i velikim dozama radikalnosti. Baltičke zemlje pristižu nivoe prosperiteta koji postoje u centralnom industrijskom zaleđu.

Industrijsko zaleđe

Dijelovi CIE koji su se uspešno integrisali u EU – Češka, Slovačka, Slovenija, kao i dijelovi južne Poljske i sjeverne Mađarske – nalaze se u centru onoga što se u izvještaju naziva “industrijskim zaleđem”. One su praktično postale drugi dom inženjeringu i proizvodnji iz Njemačke i ostatka Evrope.

Strateški fokus na proizvodnji vozila doveo je do brzog rasta prosperiteta, ali postoji sve veća potreba za industrijskim i ekonomskim diverzitetom, kao i širim krugom investicionih partnera.

U cilju podsticanja daljeg prosperiteta, kako se dalje ističe, zemlje CIE moraju da se okrenu i novim partnerima i tehnologijama koje će prihvatiti ili izumeti ili, u najboljoj varijanti, i jedno i drugo – ekonomski model zasnovan na relativno jeftinoj radnoj snazi nalazi se pod maksimalnim pritiskom. Taj model je bio ispravan u uslovima odmah nakon pada komunizma, ali rast zarada i očekivanja u pogledu zarada i dugoročne poteškoće u obezbjeđivanju da rast produktivnosti prati rast zarada znače da “zamka srednjeg nivoa dohotka” postaje sve češći izazov.

U kontekstu narednih faza ekonomskog rasta, preduzeća će morati da se dalje integrišu u šire evropske i svjetske lance nabavke, ali takođe da budu daleko više preduzetnički orijentisana, objašnjava se dalje u saopštenju. To može da se ostvari putem stvaranja novih biznisa, ili olakšavanja preduzetništva unutar postojećih preduzeća.

Kako se navodi, prosperitet mora da se stvara u samoj zemlji i da se zasniva na konkurentnim malim i srednjim preduzećima – podsticanje rasta koji se ne zasniva samo na stranim direktnim investicijama predstavlja ključni prioritet. Međutim, u praksi većina ljudi radi za mala i srednja preduzeća, a preveliki broj ovih firmi nije konkurentan na međunarodnom nivou. Teret birokratije, kako se objašnjava, rast čini teškim, a rad u sivoj ekonomiji isuviše velikim iskušenjem. Istovremeno, na veća preduzeća ne utiču u velikoj mjeri pitanja korporativnog upravljanja zato što su razvila mehanizme za borbu sa birokratijom i pregovaranje o izuzećima – takav pristup je ozbiljna prepreka podsticanju široko rasprostranjenog prosperiteta.

Related posts