Dobit banaka u Srbiji u 2017. najveća od izbijanja svetske ekonomske krize – AIK banka ostvarila najveći profit

AIK banka je u 2017. godini po prvi put rangirana kao vodeća po apsolutnoj visini ostvarenog profita, a slede Banca Intesa, Komercijalna banka, Unicredit i Raiffeisen banka. U sektoru osiguranja, prema ukupnoj premiji najveće tržišno učešće imalo je Dunav osiguranje, iza kojeg se nalaze Generali, DDOR, Wiener Stadtische i Triglav osiguranje. Iako su banke u …

Source link

Related posts