Mastercard otkriva najbolje gradove za zabavu

Punta Kana, Kusko i Đerba na vrhu izdanja „Zabava“ Mastercard Indeksa gradova destinacija.  Broj međunarodnih putovanja nastavlja da raste nevjerovatnom brzinom, čime se transformišu privrede pojedinih gradova i zemalja, a ljude ohrabruju da prošire svoje vidike – bilo da putuju zbog posla ili zabave. Prikupljajući podatke o trendovima u međunarodnim putovanjima skoro cijelu deceniju, kompanija Mastercard danas je predstavila izdanje „Zabava“ svog Indeksa gradova destinacija, koji rangira međunarodne destinacije sa najvećim brojem posjetilaca koji u njih ne putuju zbog posla, već da se opuste i zabave. Punta Kana nalazi se…

Read More

Mastercard studija pokazuje da je naredna digitalna granica konverzacijska trgovina

Potrošači smatraju da su veće povjerenje i jednostavnost korištenja ključni za masovno korištenje konverzacijske trgovine. Kompanija Mastercard predstavila je danas rezultate istraživanja o mogućnostima i izazovima konverzacijske kupovine. U izvještaju „Ima li nekoga tamo? Davanje glasa konverzacijskoj kupovini“, Mastercard otkriva da potrošači iznad svega vrjednuju praktičnost, a ispunjavanje njihovih očekivanja je ključno za masovno usvajanje konverzacijske trgovine. Kada govorimo o konverzacijskoj trgovini, potrošači imaju kontakt sa ljudima, četbotovima ili kombinacijom ove dvije opcije kako bi dobili personalizovanu uslugu. Kompanije koriste četbotove da pošalju potvrde o porudžbini, slanju i obavještenja o…

Read More

Šume RS prvi put prodaju obveznice na berzi – Zaduženjem od 3,5 mil KM planirana kupovina mašine

  Šume Republike Srpske pokušaće da se po prvi put zaduže i na Banjalučkoj berzi sa ciljem da prodajom obveznica prikupe 3,5 mil KM za kupovinu mašine za obradu hercegovačkog krša. Vlada Republike Srpske dala je 24. maja ove godine saglasnost na Odluku o dugoročnom zaduženju koju je donio Nadzorni odbor tog preduzeća. Nadzorni odbor Šuma RS donio je 4. aprila Odluku o dugoročnom zaduženju preduzeća emisijom obveznica na domaćem tržištu kapitala na iznos od 3,5 mil KM, sa rokom otplate tri godine, uz kamatnu stopu 4,5% – navedeno je…

Read More

Mastercard studija pokazuje da je naredna digitalna granica konverzacijska trgovina

Potrošači smatraju da su veće povjerenje i jednostavnost korištenja ključni za masovno korištenje konverzacijske trgovine. Kompanija Mastercard predstavila je danas rezultate istraživanja o mogućnostima i izazovima konverzacijske kupovine. U izvještaju „Ima li nekoga tamo? Davanje glasa konverzacijskoj kupovini“, Mastercard otkriva da potrošači iznad svega vrjednuju praktičnost, a ispunjavanje njihovih očekivanja je ključno za masovno usvajanje konverzacijske trgovine. Kada govorimo o konverzacijskoj trgovini, potrošači imaju kontakt sa ljudima, četbotovima ili kombinacijom ove dvije opcije kako bi dobili personalizovanu uslugu. Kompanije koriste četbotove da pošalju potvrde o porudžbini, slanju i obavještenja o…

Read More