Dani Beča u Sarajevu 2. – 4. juli 2018. – Konferencija “Sarajevo i Beč – inovativno u budućnost”

U okviru “Dana Beča u Sarajevu” organizatori Grad Beč, Grad Sarajevo i predstavništvo “Eurocomm-PR Sarajevo” najavljuju dvodnevnu konferenciju “Sarajevo i Beč – inovativno u budućnost” koja će se održati 3. i 4. jula u hotelu “Europe”, javlja Eurocomm-PR Sarajevo – Mreža za međunarodnu komunikaciju Grada Beča. Dva grada otvorit će dijalog na temu strategije pametnog grada odnosno smjernica za povećanje životnog kvaliteta građana uz najbolja tehnološka rješenja. Lajt motiv konferencije “pametni gradovi” bit će nastavljen i kroz teme pametna rješenja za lokalnu samoupravu, upravljanje saobraćajem u mirovanju i gradskim vodama…

Read More

Payten – Odgovor na dinamične promjene u području kartičnog poslovanja u najboljoj poslovnoj godini

Grupacija Asseco South Eastern Europe objavila je preliminarne rezultate za 2017. godinu prema kojim je zabilježila najbolje poslovne rezultate u svojoj historiji, sa ukupnim prihodima od prodaje u iznosu od 134,5 miliona eura, te operativnom dobiti od 15,5 miliona eura što je rast za oko 20% u odnosu na 2016. godinu. Najveći rast prihoda od prodaje zabilježila je poslovna jedinica Payment i iznosila je 49,9 miliona eura, što je za 10% više nego u istom periodu prethodne godine. Upravo zbog dinamičnih promjena koje se dešavaju u području kartičnog poslovanja, rasta obima poslovanja i novih…

Read More

NOVE POGODNOSTI ZA KLIJENTE SPARKASSE BANK

Klijenti Sparkasse Bank dd BiH koji se od 01. juna 2018. odluče aplicirati za Diners Club Standard karticu, dobivaju Diners PLUS karticu trajno oslobođenu mječne naknade. – Diners kartica je izuzetno popularna među našim klijentima. Ona imaocu omogućuje odgodu plaćanja do 40 dana od dana dospijeća, te kupovinu roba i usluga na preko 20.000 prodajnih mjesta u BiH. Uz nju, naši klijenti od sada dobivaju bez mjesečne naknade i Diners PLUS karticu, koja dozvoljava plaćanje na rate svakog iznosa koji prelazi 35KM. Mjesečne naknade po Diners plus kartici klijenti Sparkasse…

Read More