Addiko banka počela sa sanacijom fasade zgrade Centrale

Addiko banka je započela radove na sanaciji fasade na zgradi Centrale, na adresi Trg solidarnosti 12.
Radovi se izvode sa ciljem poboljšanja uslova rada zaposlenika, ali i unaprjeđenja vizuelnog izgleda zgrade. Planirano trajanje radova je 60 radnih dana, a što zavisi od vremenskih uslova. U skladu sa zakonskim propisima, a radi zaštite prolaznika, prostor zgrade je ograđen zaštitnim ogradama.
Poslovnica smještena u Centrali banke će raditi uobičajenom dinamikom, a klijentima je omogućen nesmetan pristup. Banka se zahvaljuje klijentima i svim prolaznicima na razumijevanju tokom trajanja sanacije.

Related posts