Individualno financijsko savjetovanje namijenjeno građanima s financijskim poteškoćama u Rijeci, Splitu i Osijeku

Hrvatska udruga banaka, u suradnji s Udrugom Padobran, Financijskom agencijom (Fina) i Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP), nastavlja edukativno-informativnu kampanju Znanjem do financijskog oporavka – osobne financije u doba pandemije. Individualna savjetovanja provodit će se od 11 do 17 sati u poslovnicama Fine u Rijeci 27. siječnja (Ulica Frana Kurelca 3), Splitu 29. siječnja (Mažuranićevo šetalište 24B) i Osijeku 1. veljače (Ulica L. Jägera 1-3).

Kampanja se provodi u cilju približavanja znanja o financijama široj javnosti i pružanja individualne savjetodavne pomoći građanima s financijskim poteškoćama. Svi zainteresirani moći će dobiti pregled stanja duga u Fini te analizu financijskog stanja, prihoda i obveza. Pravovremeno će ih se informirati o dostupnim instrumentima koji mogu olakšati otplatu preuzetih obveza, razlikama između pojedinih instrumenata te mogućim prednostima. Također će saznati sve o mogućnostima pregovora s vjerovnicima i pravima potrošača te će dobiti individualne praktične informacije iz upravljanja financijama kako bi se pripremili za „svježi start“, odnosno stabilizaciju prihoda i buduće upravljanje financijama.

Tijekom proteklih dva mjeseca, mnogobrojni građani posjetili su Savjetovalište za građane koje je otvoreno u poslovnici Fine u Zagrebu (Ulica grada Vukovara 70). Preliminarni rezultati istraživanja pokazuju da većina građana koji su pristupili savjetovalištu dosad nisu imali iskustva s financijskim savjetovanjem te da ga ocjenjuju izuzetno korisnim, što ukazuje na važnost stvaranja odgovarajućeg i kvalitetnog sustava neovisnih pružatelja savjetodavnih usluga. Shodno tome, većina građana jednoglasno preporučuje ovakvu vrstu savjetovanja drugima te smatra da će im dobivene informacije i savjeti pomoći u daljnjem upravljanju osobnim financijama.

Sve informacije o aktivnostima i savjetima za građane s financijskim poteškoćama nalaze se na mrežnoj stranici www.znanjemdofinancijskogoporavka.hr. Također, građani mogu dobiti sve informacije o aktivnostima putem email adrese info@padobran.hr i telefonskog broja: 01/4844877.

Savjetovanja provode stručnjaci Udruge Padobran specijalizirani za financijsko savjetovanje, a sam program je u skladu sa smjernicama Europske komisije o pravu građana na dostupnost i kvalitetu usluge savjetovanja o dugu. 

O GIU HUB
Gospodarsko interesno udruženje Hrvatska udruga banaka (GIU HUB) okuplja 18 vodećih hrvatskih banaka koje čine više od 98 posto ukupne aktive svih hrvatskih banaka: Addiko Bank, Agram banka, BKS Bank, Croatia banka, Erste&Steiermärkische Bank, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, J&T banka, Karlovačka banka, KentBank, OTP banka, Partner banka, Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Sberbank, Slatinska banka, Zagrebačka banka.
Hrvatska udruga banaka je članica Europske bankovne federacije (EBF), Europskog instituta tržišta novca (EMMI), Europskog platnog vijeća (EPC), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i Međunarodne trgovačke komore (ICC Hrvatska).

Hrvatska udruga banaka

Hrvatska udruga banaka - Croatian Banking Association