20 posto ispitanika u regionu ne razmišlja o sigurnosti prilikom izbora načina plaćanja

Kompanija Visa, svjetski lider u digitalnim plaćanjima, sprovela je anketu među korisnicima društvenih mreža u zemljama regiona, kako bi ispitala nivo njihove informisanosti o sigurnosnim preporukama pri plaćanju. Rezultati pokazuju da skoro 60 posto ispitanika daje prednost sigurnosti i zaštiti podataka nego brzini kojom može obaviti transakcije. Međutim, polovina njih nije dovoljno upoznata sa postojećim mehanizmima zaštite. Štaviše, svaki treći ispitanik nije uspio da tačno odgovori na pitanja u vezi sa sigurnošću plaćanja putem interneta.

Kako bi podržala korisnike platnih kartica i podigla svijest o sigurnosti digitalnih plaćanja, Visa je pokrenula regionalnu kampanju pod nazivom „Sačuvaj i zaštiti – prioriteti digitalnih plaćanja“ čiji je cilj edukacija potrošača na temu bezbjednosti ovih modela plaćanja, kako na internetu, tako i na mjestima prodaje.

Svaki treći ispitanik koji je učestvovao u anketi naveo je da se najbezbjednije osjeća kada koristi platne kartice. Ipak, 20 posto ne razmišlja o sigurnosti već koristi ono što im je trenutno pri ruci. Plaćanje mobilnim telefonom još uvijek nije široko prepoznato među korisnicima, te ima značajan potencijal za usvajanje u budućnosti.

Kada je riječ o PIN kodu, jedinstvenom identifikacionom broju koji služi za zaštitu od neovlaštenog korištenja kartice, ispitanici ističu da često zaboravljaju pravu kombinaciju, ali ih takav vid zaštite čini sigurnijim. Većina onih (preko 80 posto) koji su učestvovali u anketi, naveli su da nikom ne bi dali ili otkrili svoj PIN kod.

CVV2 je trocifreni broj koji se nalazi na poleđini Visa kartice, i koristi se za potvrdu prilikom plaćanja preko interneta. Više od 15 posto učesnika ankete je u odgovorima pogrešno povezalo ovaj kod sa QR kodom, koji se koristi za plaćanja putem aplikacija.

Povjerenje je osnov poslovanja kompanije Visa. Svakodnevno ulažemo u očuvanje i povećanje sigurnosti svake Visa transakcije. Koristeći snagu naprijedne tehnologije i inovacije na dnevnom nivou temeljno analiziramo više od pola milijarde plaćanja širom svijeta i time štitimo integritet platnog ekosistema. Naš naprijedak u prediktivnoj analitici, tokenizaciji i upravljanju biometrijskim podacima omogućava nam da stope prevare održavamo blizu istorijskog minimuma. To je rijetka kombinacija zaštite koja našu mrežu plaćanja čini sigurnom i besprijekornom, jer vjerujemo da moderna trgovina prije svega počiva na bezbjednom iskustvu plaćanja za sve“, rekao je Vladimir Đorđević, generalni direktor kompanije Visa za jugoistočnu Evropu.

Vladimir Đorđević

Rezultati ankete su pokazali i da 40 posto ispitanika ne zna da identifikuje veb sajt sa sigurnom konekcijom za plaćanje. U pitanju su internet adrese sa slovom s posle oznake http. Https protokol dizajniran je tako da izdrži upade hakera i preporučuje se kao sigurniji prilikom plaćanja putem interneta. Kampanja „Sačuvaj i zaštiti – prioriteti digitalnih plaćanja“ pomoći će da se podigne svijest korisnika o osnovnim mjerama bezbjednosti prilikom digitalnih plaćanja.

Ekosistem plaćanja se stalno razvija, pa tako i načini na koje ga održavamo sigurnim. Nove tehnologije za potvrdu identiteta i borbu protiv zloupotreba pružiće sigurno, jednostavno i pouzdano iskustvo kupovine, bez obzira na to gdje se korisnik nalazi i kojim uređajem plaća. Kampanjom “Sačuvaj i zaštiti – prioriteti digitalnih plaćanja” želimo upravo da skrenemo pažnju korisnika na važnost bezbjednosti, kao i da ih bolje upoznamo sa benefitima sigurne mreže i novim tehnologijama“, zaključio je Đorđević.


VISA International

Digital Payments