Evropska centralna banka upozorava na snagu velikih tehnoloških kompanija u sektoru finansijskih usluga

Europska centralna banka (ECB) žali za nepostojanjem adekvatne alternative iz EU koja bi mogla oslabiti primat velikih tehnoloških kompanija iz SAD-a u domenu finansijskih servisa.

U odgovoru Evropskoj komisiji na savjetovanje o digitalnim finansijskim uslugama, ECB navodi: “Jedan važan izazov u vezi sa digitalnim finansijama biće ponovno ocjenjivanje ovisnosti evropskih pružatelja financijskih usluga u odnosu na davatelje usluga i tehničke infrastrukture koji nisu iz EU (npr.”cloud servisi”). Oslanjanja banaka na nekoliko davatelja usluga izvan EU može predstavljati ovisnost i prouzrokovati probleme na entitetskim i sistemskim nivoima.”

ECB je aktivno podržavala razvoj EU banaka u preuzimanju funkcionalnosti američkih kartičnih kuća (Mastercard i Visa), ali bez velikih rezultata uključujući i usluge koje se temelje na cloud servisima, s obzirom da sve više banaka svoje ključne aplikacije migrira na Amazon Web Services , Microsoft Azure i Google Cloud.

Također, prisustvo velikih tehnoloških kompanija (Big Tech) u finansijskim uslugama je potaknulo preispitivanje uloge supervizora u smjeru „ista aktivnost, isti rizici, isti nadzor i regulacija”.

ECB vjeruje da velike tehnološke kompanije imaju potencijal da brzo steknu značajan tržišni udio, a koji bi mogao dovesti do velike koncentracije rizika i, u slučaju operativnih neuspjeha i cyber napada, mogli bi imati sistemski uticaj na kompletan finansijski sistem, čime se povećavaju rizici finansijske stabilnosti.

“Mogućnosti tehnoloških kompanija da povećaju svoj uticaj u sektoru finansijskih usluga koristeći sve sofisticiranije načine pružanja usluga stvaraju potrebu za proširenjem regulatornog okvira i dopunjavanja postojećeg režima” – također ističu iz ECB-a.

Druga područja kojima je potrebna veća pažnja uključuju rastuću upotrebu vještačke inteligencije (AI) i blockchain tehnologije kao i pitanja održivosti okoliša koja se odnose na povećanu potrošnju električne energije na digitalnom tržištu.

Prema mišljenju ECB-a, oskudica stručnjaka za AI na tržištu dovela je do oslanjanja na treće strane i s tim povezane co-sourcing i outsourcing rizike, kao što se dogodilo sa stručnjacima za cyber sigurnost. Pored toga, specijalizirana obuka u vezi s AI tehnikama i „data labelling-om“ iziskuje značajan napor, a dostupnost specijaliziranih nadzornih resursa je oskudna.

Što se tiče održivosti, ECB je spremna podržati razvoj okvira za praćenje i izvještavanje na globalnom nivou, a koji se tiču uticaja na životnu sredinu finansijskih subjekata, uključujući i njihov lanac snadbijevanja.

FinConf News

Financial Services News