Efekat novog starta – Behavioural Science u bankarstvu

Jeste li se ikad zapitali zašto su novogodišnje rezolucije toliko popularne?
Kod pokretanja nove navike ili postavljanja novog cilja poput zdrave prehrane, redovnih ušteda i slično, ljudi se puno lakše motivišu za postizanje ciljeva na početku novog vremenskog razdoblja. Dakle, ako svoj novi ciklus započnete početkom sedmice, mjeseca ili novogodišnje noći, vjerovatno je da ćete biti uspješniji jer na taj način odvajate prošlosti od nadolazećeg novog početka.

Razlog zbog kojeg se ovaj efekat novog početka dešava je taj što vremenske orijentacije (datumi koji su u suprotnosti sa naizgled neprekinutim nizom trivijalnih i običnih pojava) djeluju kao svojevrsni okidač „mentalnog reset-a“ kako bi se svjesno posvetili postizanju naših ciljeva. Ovi privremeni orijentiri djeluju kao svježi početak kako bi ljudi mogli zaboraviti prethodni period i fokusirati se na budućnost.

Novi početak je dobra prilika da banke podrže svoje klijente u pravcu koji je koristan za njih. To je prilika da se pomogne klijentima kako bi poboljšali svoju finansijsku situaciju i kako bi donijeli ispravne dugoročne finansijske odluke.

Kako banke mogu iskoristiti „svježi start“ efekat za poticanje boljeg finansijskog upravljanja?

Za poticanje uštede koristite privremene orijentire

Finansijsko blagostanje i upravljanje ličnim finansijama usko su povezani. Pružajući klijentima alate poput postavljanja budžeta ili predviđanja novčanog toka možete poboljšati njihovo finansijsko blagostanje. Ključni element je postavljanje finansijskih ciljeva koji potiču kupce da redovno štede iz određenog razloga.

Klijenti će biti motivisani za postizanje svojih ciljeva i vjerovatno će ih uspjeti ostvariti. Stalna podrška u redovnim vremenskim intervalima će efektno uticati na promjenu ponašanja i ujedno može koristiti kao kontinuirano sredstvo za održavanje motivacije.

Razumjeti ponašanje i ciljeve kupaca

Motivacija i težnja mijenjaju se zavisno od perioda u godini. Na primjer, ljeti, ljudi mogu biti motivisani za fizičku aktivnost u pripremi za sunčani odmor, dok zimi za uštedu novca i ostanak kod kuće.

Razumijevanje načina na koji se ponašanje i ambicija kupca mijenja u zavisnosti od doba godine može pomoći u strukturiranju kampanja i pokretanju aktivnosti kako bi se iskoristio učinak novog početka. Važno je razumjeti koje prilike ili vremenske orijentacije najviše znače kupcima.

Uskladite promotivne poruke s vremenskim orijentacijama

Usklađivanjem promotivnih poruka s vremenskim oznakama kupci će biti puno više motivisani za kupovinu određenog finansijskog proizvoda ili usluge.


FinConf News

Financial Services News