Banking-as-a-service

Bankarstvo, koje je tradicionalno zatvorena i isključivo vertikalna industrija, prolazi kroz ogromnu transformaciju uključujući otvaranje i omogućavanje vanjskim stranama pristup podacima, funkcionalnostima i klijentima.
Iako se ovo može činiti kao nekonkurentski potez, mnoge banke prelaze na otvoreniji način rada te prihvataju ovu promjenu i formiraju partnerstva sa vanjskim pružateljima usluga kako bi iskoristile potencijal novih tokova prihoda i kako bi proširile postojeću bazu klijenata.

Šta je bankarstvo kao usluga (BaaS)?

 „Banking-as-a-service (BaaS) je proces u kojem treće strane – FinTech i non-FinTech kompanije- mogu izvršavati finansijske usluge bez potrebe za njihovim organskim razvijanjem”

BaaS model uključuje banke koje trećim stranama pružaju pristup osnovnim sistemima i funkcionalnostima kako bi mogli integrisati digitalno bankarstvo i usluge plaćanja u vlastite proizvode. Iz perspektive banke to uključuje prihvatanje modularnijeg načina rada i omogućavanje da se FinTech ekosistem poveže sa bankom putem API-ja.

Na ovaj način, kroz FinTech ekosistem, na trzištu se mogu ponuditi novi proizvodi i usluge koji drastično poboljšavaju korisničko iskustvo sa bankom. S druge strane, novim pružateljima usluga i FinTech kompanijama banke mogu pomoći da uspješno manevrišu kroz regulatorno područje koje postoji u industriji finansijskih usluga. Banke mogu pružiti pristup licenciranju, regulatornoj podršci i drugim funkcijama kojima bi tradicionalno bilo teško pristupiti i obično bi rezultiralo dugotrajnim procesima.

BaaS ili Open Banking?

Banking as-a-Services često se poredi sa otvorenim bankarstvom jer oba uključuju dijeljenje nečega što banci pripada sa vanjskim stranama; međutim, to su zapravo dva različita koncepta. U slučaju otvorenog bankarstva, banka pruža vanjskim stranama pristup postojećim podacima o klijentima putem otvorenih API-ja, ali se banka na to obično vodi mandatima vlada ili inicijativama kao što je na primjer evropski zakon o PSD2.

U slučaju BaaS-a, banka pruža pristup određenim bankarskim uslugama i fukcionalnostima kao što su plaćanja, onboarding i kreditiranje, omogućavajući nebankarskim kompanijama povezivanje korisnika izvan postojeće baze klijenata banke.

Koje su prednosti za banku?

Novi izvori prihoda

Na sve konkurentnijem tržištu banke moraju da pronađu nove načine za ostvarivanje profita a da pri tome zadrže niske troškove. Kroz BaaS platformu, banka omogućava vanjskim pružateljima usluga pristup uz naknadu, te na taj način mogu generisati novi prihod. Ovaj model prihoda uključuje ponavljajuće naknade ili sporazume o podjeli prihoda.

Nove baze klijenata

Vanjski pružatelji usluga mogu imati ogromne baze klijenata a koji trenutno nisu klijenti banke. Kroz BaaS model, banke mogu dostići nove baze klijenata bez velikih troškova, što može dovesti do potencijalno profitabilnog odnosa između banke i klijenta.

Poboljšanje iskustva klijenta

BaaS omogućava bankama da integrišu postojeće proizvode i usluge vanjskih strana u vlastitu ponudu bez potrebe za razvojem novih proizvoda.

Koje su prednosti BaaS-a za vanjske pružatelje usluga?

Pristupanjem postojećim funkcionalnostima banke, vanjski pružatelji usluga mogu zaobići prepreke u razvoju i izaći na tržište mnogo brže nego u slučaju razvoja vlastitih funkcionalnosti od nule.

Tradicionalni bankarski modeli se dovode u pitanje i moderne banke će trebati postati modularne da bi mogle djelotvorno sarađivati ​​sa novim pružateljima usluga u ekosistemu finansijskih usluga. BaaS je inovativni poslovni model koji donosi prihode i koji banke mogu usvojiti kako bi privukle nove klijente i poboljšale iskustvo korisnika. U budućoj digitalnoj transformaciji banaka BaaS će igrati važnu ulogu i trajno utIcati na budući rast banaka.


FinConf News

Financial Services News