BLSE: Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi za period od 17.08.2020. do 21.08.2020.

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 39.680.543,18 KM, kroz 161 transakcija.

Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 17.569,08 KM što predstavlja 0,04% od ukupnog ovosedmičnog prometa.

Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 168.057,80 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,95 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fond, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 16.125,00 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 10,75 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 475.316,15 KM, što predstavlja 1,20% ukupnog ovosedmičnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 kojima se trgovalo u vrijednosti od 139.431,55 KM.

Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OAIF Aktiva Invest fond koji je porastao za 0,88%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 5,70 KM.

Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. – ONIF Kristal Cash Plus Fund koji je pao za -0,52%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,76 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Napredak a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 1.387,20 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,20 KM, čime je ostvaren pad od -11,11% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 38.917.849,00 KM.

FinConf News

Financial Services News