Bitcoin vs Gold ?

Starije generacije više vole zlato (žuta linija), mlađe vole Bitcoin (tamno plava linija). Starija generacija je konzervativnija, mlađa agresivnija.
100-dnevni prosjek Bitcoin-a (svijetloplava linija) pokazuje vrlo slično ponašanje kao i zlato tokom Covid-19 perioda.

Banke i fondovi tek otkrivaju prednosti Bitcoin-a
Investitori Bitcoin smatraju netransparentnim i nestabilnim, ali se slika u zadnje vrijeme mijenja. Vrijednost Bitcoin-a se ponaša kao zlato jer ulagači traže zaštitu od devalvacije tradicionalnih valuta.


Deni Memic

Academic Program Chair Finance at Higher Colleges of Technology - UAE