ECB upozorava banke da poboljšaju interne provjere kapitala

Evropske banke trebaju „učiniti više“ na poboljšanju kvalitete podataka i internih stress testing modela u svojim procesima procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP), upozorila je Evropska centralna banka.

ECB je detaljno objasnila u izvještaju o ICAAP praksama u bankama objavljenom 11 avgusta, upozoravajući da bi „slabe prakse“ u ključnim područjima mogle narušiti efikasnost procesa u cjelini.

Izvještaj opisuje strukturalnu analizu koju je ECB provela na reprezentativnom ICAAP uzorku u 37 banaka prošle godine.

ECB je izvjestila da postoji “velika zabrinutost” da su banke pokazale “značajne nedostatke” u njihovoj kvaliteti podataka, upozoravajući da neodgovarajuća kvaliteta podataka predstavlja “direktnu prijetnju kontinuitetu banaka”.

Rečeno je da oko polovine anketiranih banaka nema dobro razrađene procese i mehanizme kontrole kako bi osiguralo kvalitetu svojih podataka, a otprilike svaka treća nije koristila centralnu bazu podataka za podatke povezane s ICAAP-om.

ECB je navela da podatke koje banke godišnje dostavljaju ECB-u često sadrže „pogrešne“ brojeve, proračunska polja i tablice koje su ostavljene prazne ili nedosljedne podatke o kapitalu.

„Samo dvije trećine ICAAP obrazaca dostavljenih u 2019 je bilo bez očiglednih grešaka“, navedeno je u saopštenju.

U izvještaju je također je navedeno i nekoliko željenih poboljšanja u pogledu adekvatnosti internog kapitala banaka, upozoravajući da banke u suprotnom neće biti u stanju da prihvate rizike svojih odluka.

Među tim poboljšanjima ECB navodi da banke nisu do kraja razradile svoju ekonomsku perspektivu, te da često ne koriste ekonomsku perspektivu u donošenju odluka ili upravljanju rizicima.

Navedeno je također da bi banke trebale utvrditi interni kapital u skladu sa kontinuitetom i ekonomskim vrijednostima i usvojiti „dosljednu i konzervativnu“ kvantifikaciju ekonomskog rizika.

ECB je također istakla da je stress testing banaka još jedno pitanje koje zabrinjava, rekavši da mnogi “ne prate svoje okruženje sistematski, kako bi dovoljno brzo otkrili nove prijetnje”.

Navedeno je da se stress testing često “smatra samo redovnom godišnjom praksom”, a ne kao način za procjenu vanjskih uticaja na nivou cijele banke.

,Iako je analiza prethodila pandemiji Covid-19, dodaje se da je kriza samo naglasila važnost svake od ove tri oblasti u kojima banke treba da se poboljšaju. Utvrđeno je da bolje ICAAP prakse „jačaju sposobnost banaka da se uspješno kreću kroz stresna vremena kao što je trenutna vanredna situacija“.

Izvještaj navodi i neke od „jasnih unapređenja“ i „znatnih napora“ banaka na poboljšanju svojih ICAAP-a, te navodi primjere dobre prakse i opis ključnih ICAAP slabosti u izvještajima o adekvatnosti kapitala banke (CAS), uključujući povećane preciznosti izvještavanja. za specifične rizike.

Istaknuto je da su neki aspekti ICAAP-a, kao što je identifikacija rizika, široko uspostavljeni u bankarskom sektoru.


FinConf News

Financial Services News