“Slučajni Amerikanci” u Francuskoj poduzeli pravne akcije protiv banaka zbog navodne diskriminacije

Pariško Udruženje “Slučajni Amerikanci” poduzelo je pravne akcije nakon što im je uskraćeno pravo na otvaranje online bankovnih računa u toj zemlji.

Na pariškom sudu Udruženje “Slučajni Amerikanci” podnijelo još jednu tužbu – svoju drugu u nešto više od godinu dana – tvrdeći da način na koji francuske banke poštuju američki porezni zakon poznat kao FATCA dovodi do diskriminacije tako što im je otežano, ako ne i onemogućeno, da vode bankovne račune u Francuskoj.

Iz AAA (Accidental Americans Association) poručuju da su odlučili podnijeti i drugu žalbu jer sudovi nisu istražili prvobitni zahtjev koji je AAA podnio prošle godine. Dupond-Moretti & Vey, pariški pravni ured, rješava posljednji slučaj AAA, kao što je bio slučaj prošle godine.

Tužba je najnoviji razvoj dugogodišnje bitke sa kojom se stotine dvojnih američkih/evropskih građana, koji uglavnom više nemaju veze sa SAD-om iako su možda tamo rođeni, godinama bore u pokušaju održavanja bankovnog računa i pristupa drugim finansijskim uslugama u zemljama u kojima sada žive.
Razlog tome jeste što SAD neprestano potražuju sve više infomacija od banaka i finansijskih institucija širom svijeta a izvan SAD-a, o američkim državljanima (i prema tome,pod američkim sistemom, američkim poreznim obveznicima), koji su klijenti tih banaka što su u mogućnosti i učiniti prema FATCA.

Nakon stupanja na snagu američkog Zakonu o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama (FATCA) i s njim povezanih međuvladinih sporazuma zaključenih između država članica i Sjedinjenih Država, financijske institucije u EU-u obvezne su davati detaljne informacije o računima za čije se imatelje pretpostavlja da su američki državljani, zbog čega nastaju problemi u području zaštite podataka. Izvanteritorijalnim učinkom FATCA-e i povezanim međuvladinim sporazuma pogođen je velik broj europskih građana, a posebice takozvani „slučajni Amerikanci” kao i europski građani koji uz državljanstvo jedne od država članica imaju i američko te njihovi članovi obitelji koji nisu američki državljani. Posljedice FATCA-e su i situacije u kojima se sve većem broju državljana EU-a odbija pristup osnovnim bankovnim uslugama, što je po svemu sudeći protivno Direktivi o računima za plaćanje (Direktiva 2014/92/EU) i Povelji o temeljnim pravima.

Budući da FATCA sa sobom nosi značajne kazne za one “strane finansijske institucije” koje to ne ispune, uključujući 30-postotni porez po odbitku na dohodak iz izvora u SAD-u bilo koje institucije za koju se utvrdi da nije uspjela prijaviti SAD-u američke državljanje – korisnike bankovnih računa, vlasnici mnogih banaka, jednostavno odbijaju uopšte imati američke klijente, rekavši da to nije isplativo.
AAA, poznata u Francuskoj kao l’Association des Américains Accidentels, tvrdi da francuski državljani koji su u Francuskoj živjeli skoro cijeli život, a čija je jedina veza sa SAD-om da su tamo rođeni ili im je roditelj Amerikanac, ne bi smio biti smatran „američkim“ državljaninom samo zbog potreba implementacije FATCA.

Banke tvrde da su troškovi poštivanja FATCA previsoki i da bi morali da naplaćuju veće takse svim vlasnicima svojih računa ako bi prihvatili Amerikance kao klijente. Za online banke, koje nastoje zadržati niske naknade, ovo se smatra više problemom nego za neke druge bankarske proizvode.
U januaru je Goldman Sachs, njujorški gigant financijskih usluga, naveo FATCA kao razlog zbog kojeg njegov novi Marcusov proizvod za britanske potrošače neće biti dostupan amerikancima s prebivalištem u Velikoj Britaniji.

Za sada je situacija, kao i drugdje u Europi, i dalje neriješena, a oni slučajni Amerikanci pogođeni oklijevanjem europskih banaka da ih imaju kao klijente nastavljaju se boriti.

FinConf News

Financial Services News