EU pokreće tržište ličnih podataka i šta to znači za privatnost?

U radikalnom pomaku EU strategije za upravljanje podacima, „Trusts Project“ (Trusted Secure Data Sharing Space) promoviše razmjenu podataka kao građansku dužnost.

EU je dugo bila lider u regulaciji privatnosti. Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) i strogi antitrustovski zakoni nadahnuli su nove zakone širom svijeta. EU je godinama kodificirala zaštitu osobnih podataka i borila se protiv onoga što je smatrala komercijalnim iskorištavanjem privatnih podataka, pozicionirajući svoje propise suprotno jednostavnim politikama privatnosti u Sjedinjenim Državama.

Nova evropska strategija upravljanja podacima koristi fundamentalno drugačiji pristup. S njom će EU postati aktivan igrač u olakšavanju korištenja i unovčavanja ličnih podataka svojih građana. Pokrenuta od strane Evropske komisije u februaru 2020 godine, strategija ocrtava mjere koje će se sprovesti u narednih pet godina.

Ova nova strategija predstavlja radikalan pomak u fokusu EU, od zaštite privatnosti pojedinaca do promocije razmjene podataka, kao građanske dužnosti. Konkretno, stvorit će pan-evropsko tržište ličnih podataka kroz mehanizam nazvan „Trusts Project“. Trusts Project postaje upravitelj koji će upravljati individualnim podacima ljudi u njihovo ime i imati će fiducijarne dužnosti prema svojim klijentima.

EU smatra da su lični podaci ključno dobro za Evropu. Međutim, ovaj pristup otvara neka pitanja. Prvo, namjera EU da profitira od ličnih podataka koje prikuplja stavlja evropske vlade u slab položaj kako da reguliraju ovu industriju. Drugo, nepravilna upotreba Trusts Project-a može građanima uskratiti prava na vlastite podatke.

Prva inicijativa Trusts Project-a provodiće se do 2022 godine. Sa budzetom od 7 miliona EUR; uspostavit će se pan-evropska baza ličnih i drugih informacija koji bi trebali postati sveobuhvatna ponuda kompanijama i vladama koje žele pristupiti informacijama građana.

Globalnim tehnološkim kompanijama neće biti dozvoljeno pohranjivanje ili premještanje podataka Evropljana. Umjesto toga, pristup informacijama će biti putem Trusts -a. Građani će primati „dividende za njihove podatke“, koje trenutno nisu jasno definisane ali bi mogle uključivati ​​novčane ili druge načine kompenzacije od strane kompanija koje koriste njihove lične podatke. Sa oko 500 miliona građana u EU, spremnih da postanu izvori podataka, Trusts će stvoriti najveće svjetsko tržište podataka.

Za građane to znači da će podaci koje su sami kreirali kao i podaci kreirani o njima biti čuvani na javnim srverima i njima će  upravljati Trusts Project fondacija. EU vidi ovu inicijativu kao način da se pomogne evropskim preduzećima i vladama da ponovo upotrijebe i iskoriste vrijednost iz ogromne količine podataka proizvedenih širom regije, te da ujedno pomognu evropskim građanima da iskoriste svoje informacije. U projektnoj dokumentaciji, međutim, nije precizirano kako će se pojedincima isplatiti naknada.

Trusts Project prvi je put predložio internetski pionir, Sir Tim Berners Lee, 2018. godine, a koncept je od tada probudio veliki interes. Baš kao i Trust-ovi koja se koriste za upravljanje nečijom imovinom, tako i Trusts Project može poslužiti u različite svrhe: može biti profitno preduzeće ili može biti iskoristeno za spremanje i zaštitu podataka za dobrotvorne svrhe.

IBM i Mastercard kreirali su slične baze podataka za upravljanje finansijskim informacijama svojih evropskih klijenata u Irskoj;

UK i Kanada koristile su podatke za poticanje rasta tamošnjih AI industrija; a nedavno je Indija objavila da planira uspostaviti vlastitI trust javnih podataka kako bi se potaknuo rast tehnoloških kompanija.

Novi projekt EU-a napravljen je po uzoru na austrijski digitalni sustav koji prati podatke koje stvaraju građani, uključujući podatke o svojim građanima dodjeljivanjem jedinstvenih identifikatora i pohranjivanjem podataka u javne baze podataka.

Nažalost, Trusts Project ne garantuje veću transparentnost. Trusts-om upravlja odbor koji formira povjerenik Trust-a, a njegova pravila mogu dati prioritet nečijim interesima. Trusts vodi odbor direktora, što znači da strana koja ima više mandata može imati veću kontrolu.

Projekt Trusts fondacije dužan je suočiti se sa pitanjima upravljanja. Javni i privatni akteri često se ne slažu kada je riječ o upravljanju kritičnom infrastrukturom ili upravljanju vrijednim informacijama. Tehnološke kompanije favoriziraju politike koje stvaraju priliku za vlastite proizvode i usluge. Uhvaćena u sukobu interesa, postoji rizik da EU može predvidi pitanje privatnosti.

Kada se primjeni u praksi, Trusts Project će vjerovatno promijeniti koncept privatnosti na globalnom nivou. Nažalost, ovaj novi pristup neće nužno dati evropskim građanima veću privatnost ili kontrolu nad njihovim informacijama. Još nije jasno koji će model upravljanja biti izabran, ali nažalost trenutno nije pružena mogućnost građanima da aktivno učestvuju u ovoj inicijativi.

Više detalja o Trusts Project-u

FinConf News

Financial Services News