Capital banka postiže pozitivne rezultate, fokus je na opreznom kreditiranju i naplati duga

“Kroz razborito i selektivno kreditiranje pravnih i fizičkih osoba, kao i fokus na naplatu dugova, Capital Banka je uspjela amortizirati početni utjecaj pandemije”, rekao je predsjednik Upravnog odbora Capital banke Cvetan Petrinin u intervjuu za Ekonomist.

Prema posljednjim podacima Nacionalne banke, Capital banka ima najveći omjer adekvatnosti u odnosu na ostale komercijalne banke u našoj zemlji, što je ključno mjerilo finansijske stabilnosti banke.

S Petrininom razgovaramo i o prednostima koje banka pruža svojim klijentima, kamatnim stopama, digitalizaciji usluga kao i regulatornim izazovima sa kojima su suočeni i koji se trebaju promijeniti. 

Kako trenutna kriza utječe na financijsko tržište i kakav je Capital banke odgovor na izazove?

U uvjetima ograničenog tržišta za poslovanje, krhke i drhtave ekonomije i nepredvidivog tijeka događaja oko trenutne krize s virusom Covid-19, Capital banka upravlja relativno dobro i uspijeva se držati svoje poslovne strategije, postižući pozitivan rezultat s profitom, uključujući i prvu polovina godine. Kroz oprezno i ​​selektivno kreditiranje pravnih i fizičkih osoba, kao i fokus na naplatu duga, uspjeli smo amortizirati početni utjecaj pandemije. Aktivni portfelj nije pokazao ozbiljnije promjene, uprkos činjenici da je banka ograničila kreditiranje u ožujku i aprilu, a od juna smo vidjeli čak i blagi porast kreditnog portfelja.

Kao dio ekonomskih mjera bilo je i odlaganje isplate kredita pravnim i fizičkim osobama. Kakav je bio odgovor ove mjere na vaše klijente i šta konkretno ste ponudili kao pomoć?

Capital banka od samog početka krize prati i poštuje mjere koje su preduzele vlada i naš regulator, Nacionalna banka. Imajući u vidu moguće posljedice i poznavajući strukturu i dinamiku servisiranja kreditnih obveza naših klijenata, Capital banka je izašla s javnom ponudom za odgodu redovne glavnice kredita fizičkim licima, odnosno obavezu plaćanja samo kamate, dok za pravne kredite osobama je ponuđeno nekoliko paketa kašnjenja u dogovoru sa klijentima u periodu od 6 mjeseci. Ponudu je prihvatilo skoro 90% kupaca.

U vrijeme krize likvidnost je jedan od najvećih problema, može li to utjecati na depozite?

Postupanje u takvom okruženju pokazalo je da su se naučile lekcije iz 2008. i da su sve centralne banke aktivirale instrumente za povećanje likvidnosti. To se odnosi i na našu zemlju i na Capital banku, koja trenutno ima visoku stopu likvidnosti. Zbog visoke likvidnosti, banka je u junu snizila kamatne stope na depozite vodeći računa da one ostanu najkonkurentnije na tržištu kao i prethodnih godina. Uprkos smanjenju kamatnih stopa, bilježimo neznatno povećanje osnovice za depozite, kroz ulazak novih štednih uloga i uspješno upravljanje postojećim.

Kakva su vaša očekivanja u pogledu kamata na kredite i depozite u narednom periodu?

Capital banka i dalje je konkurentna na tržištu, prije svega u smislu korisničkog iskustva. Brza usluga i fleksibilnost u radu s kupcima uvijek su bili i ostat će nam najbolja strana. Ne očekujem značajnija kretanja kamatnih stopa, ali naravno da će ovdje igrati veliku ulogu tok i kraj pandemije, koji je za sada nepredvidiv.

Capital banka jedna je od banaka u zemlji koja je prva započela s pružanjem digitalnih usluga. Kakva je vaša strategija u tom pogledu?

Digitalizacija je nova normalna stvarnost. Ovaj period je bio pravi test za sve nas, profesionalce u našem području rada, koji ćemo se moći najbrže i najoptimalnije prilagoditi virtualnom radu, razmjeni podataka, sastancima i korisničkoj službi. Capital banka već više od dvije godine nudi internetsko kreditiranje bez fizičkog prisustva klijenata u banci, a prošle godine je uložila u noviju verziju elektronskog i mobilnog bankarstva za fizičke osobe, a radi na razvoju digitalnih usluga i pravnih osoba za kreditiranje i faktoring. .

Kao dio članstva Alfa Finance Holdinga, vodeće europske financijske grupe u jugoistočnoj Europi, koji su glavni srednjoročni izazovi za Banku?

Digitalizacija je glavni prioritet cijele grupe koja se vrlo brzo razvija u poslovnim sektorima vezanim za energetiku.

Mi se kao banka suočavamo s velikim regulatornim izazovima pa su određene izmjene uredbe potrebne kako bi se omogućio prelaz na puni internetski odnos s klijentima, što je već uspostavljena bankarska praksa u nekim zapadnim zemljama. Međutim, aktivno surađujemo s dobavljačima koji nude ovu vrstu softverskih rješenja i sa relevantnim profesionalnim uslugama koje imaju znanje i iskustvo i siguran sam da će sljedeća godina biti presudna za tu vrstu aktivnosti.

Intervju preuzet sa portala: Ekonomist

FinConf News

Financial Services News