Da li ste znali…?

WeChat ima:
  • više od 1,2 milijarde aktivnih korisnika mjesečno
  • više od 20 miliona službenih računa preduzeća
  • više od 1 milion mini programa
  • više od 50 miliona trgovaca mjesečno koji su aktivni na WeChat-u
  • više od 1 milijardu komercijalnih transakcija dnevno na WeChat Pay-u


FinConf News

Financial Services News