EBA poziva finansijske institucije da dovrše pripreme za kraj prelaznih aranžmana između EU i Velike Britanije

EBA (Evropska agencija za nadzor banaka)  podsjeća finansijske institucije da prelazni rok između EU i Velike Britanije ističe 31. decembra 2020. godine, čime će se okončati mogućnost da finansijske institucije sa sjedištem u Velikoj Britaniji nude prekogranične finansijske usluge klijentima iz EU.

Finansijske institucije koje žele djelovati u EU i nuditi usluge svojim klijentima iz EU trebaju osigurati da su stekle potrebna ovlaštenja prije kraja prelaznog razdoblja.

Finansijske institucije pogođene povlačenjem Velike Britanije iz EU, trebale bi svojim klijentima iz EU pružiti odgovarajuće informacije o dostupnosti usluga nakon završetka prelaznog razdoblja.

Evropska agencija za nadzor banaka (EBA) podsjeća na važnost odgovarajućih priprema finansijskih institucija za kraj prelaznog razdoblja između EU-a i Velike Britanije. EBA poziva institucije da dovrše potpuno izvršavanje svojih planova u kriznim situacijama u skladu s uvjetima dogovorenim s nadležnim tijelima, te osiguraju odgovarajuću komunikaciju sa zainteresiranim klijentima iz EU.

Počevši od 1. januara 2021. finansijske institucije sa sjedištem u Velikoj Britaniji, a koje ne posjeduju valjano odobrenje nadležnih tijela EU-a, izgubiti će odobrenje za pružanje usluga unutar EU.

Kompleten članak možete pronaći ovdje

FinConf News

Financial Services News