Nenamjenski krediti čine više od 75% ukupno plasiranih kredita stanovništvu

Potrošački nenamjenski krediti učestvuju sa 75,6% u ukupno plasiranim kreditima stanovništvu, ističu iz Udruženja banaka BiH. Pojasnili su da stambeni krediti učestvuju sa 18,8%, a da ostalo čine krediti po kartičnom poslovanju (3,4%), krediti za poduzetništvo (2,4%) i drugi. Iz Udruženja navode da nenamjenski krediti imaju najveće učešće u ukupnim kreditima plasiranim stanovništvu, iz više razloga, a prvenstveno jer je prosječna plaća stanovnika izuzetno niska te zadovoljava niže iznose kredita. Među razlozima su i jednostavnija i kraća procedura odobravanja kredita (nema zasnivanja hipoteka, troškova notara i drugog), kao i približavanje…

Read More

ASA banka preuzima Vakufsku banku?

ASA banka mogla bi da pripoiji Vakufsku banku Sarajevo, izvijestila je Slobodna Bosna. Vakufska banka je u većinskom vlasništvu Fabrike duhana Sarajevo, koja je banku prošle godine dokapitalizirala s oko 6 mil KM temeljnog kapitala. Vakufska banka ima blizu 200 zaposlenih, a prošlu godinu je okončala s profitom od oko 130.000 KM. Ako pregovori o spajanju ASA banke i Vakufske banke uspiju, BiH će pored Privredne banke Sarajevo dobiti još jednu snažnu komercijalnu banku u vlasništvu domaćih investitora. Ukupna aktiva ASA banke na kraju 2017. iznosila je oko 514 miliona…

Read More

Od januara 2019. prijava poreza biće moguća jedino elektronski – UIO apeluje na registraciju do kraja godine

Kako se bliži kraj godine, do kada je privrednicima u BiH ostavljen rok da se registruju za korišćenje elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), pojedini obveznici su požurili da predaju zahtjeve, ali više od polovine njih i dalje “spava” i ne mari za ovu obavezu. Od januara iduće godine poreski i akcizni obveznici u BiH prijave poreza na dodatnu vrijednost (PDV) i akcizne prijave moći će podnijeti isključivo elektronski, a one u pisanoj formi otići će u prošlost. Zahtjev za registraciju privrednici su mogli podnositi tokom cijele ove godine…

Read More

Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja i dugoročne kreditne zaduženosti Elektroprenos Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka za finansijsku 2018, 2019. i 2020. godinu-JN-OP-96/18

Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja i dugoročne kreditne zaduženosti Elektroprenos Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka za finansijsku 2018, 2019. i 2020. godinu-JN-OP-96/18 Elektroprenos Banja Luka važi do 08.11.2018 Izmena javnog poziva https://ba.ekapija.com/tender/2293295/izmena-javnog-poziva-nabavka-usluga-revizije-finansijskih-izvjestaja-i-dugorocne-kreditne-zaduzenosti.html

Read More