Završena emisija obveznica stare devizne štednje u RS od 45,3 mil KM

Ministarstvo finansija RS je danas (3. oktobra 2018. godine) izvršilo 8. emisiju obveznica stare devizne štednje u iznosu od 45,3 mil KM za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje, čime će 1.612 štediša koji su izvršili verifikaciju u periodu od 15. decembra 2016. do 28. februara 2018. godine, postati vlasnici ovih hartija od vrijednosti, saopšteno je iz Ministarstva. Registraciju vrši Centralni registar hartija od vrijednosti, a po završetku registracije vlasništva nad obveznicama i obavještenju da je isto izvršeno, Ministarstvo finansija će Banjalučkoj berzi uputiti zahtjev za uvrštavanje pomenute hartije…

Read More

Implementacija novih propisa u bankarstvu nedovoljna za ekonomski razvoj – Potrebno i ubrzanje reformske agende i politička stabilnost

Ni najbolji scenarij implementacije novih propisa u bankarstvu ne može bitno stimulisati ekonomski razvoj i privredni rast BiH, ako se na nivou države ne desi politička stabilizacija i ne ubrza realizacija reformske agende – to je ključno za poboljšanje lošeg kreditnog rejtinga zemlje, ukupnog poslovnog ambijenta i investicionog ciklusa, zaključeno je na prvoj regionalnoj konferenciji iz oblasti upravljanja rizicima pod nazivom “Novi regulatorni okvir u bankarstvu – stabilnost finansijskog sektora, kreditni rejting i ekonomski razvoj BiH” održanoj u organizaciji Udruženja profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) u utorak (2. oktobra 2018.…

Read More

Ekonomija Centralne i Istočne Evrope je na prekretnici – Jugoistok može da hrani Evropsku Uniju

BDP zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE) je porastao do rekordnih nivoa, a validnost njihovih modela rasta koji počivaju na jeftinoj radnoj snazi se dovodi u pitanje. Kritični izazovi koje predstavljaju demografija, migracija i digitalna disrupcija predstavljaju pretnje u budućnosti. Prema Izvještaju o prosperitetu u CIE, koji je pripremio Institut Legatum zajedno sa Erste Grupom, ovaj region je kao cjelina ostvario ogromne pomake i nalazi se na 38. mjestu na svijetu u pogledu prosperiteta, iako zaostaje kada je riječ o ekonomskoj otvorenosti. Sve zemlje CIE suočene su sa preispitivanjem strategija…

Read More

Odjel ekonomskih istraživanja Addiko Grupacije: Suočavanje s političkom realnosti

Prognozu rasta BDP-a za 2018. i 2019. godinu od 3.1%, odnosno 3.5% u odnosu na prošlu godinu, baziramo na jačoj privatnoj potrošnji, vanjskoj potražnji i eksterno finansiranim javnim investicijama. Očekujemo da se deficit tekućeg računa ponovno proširi na 5.1% BDP-a u 2018. godini uslijed većeg trgovinskog deficita, dok se za inflaciju očekuje porast od 1.4% u 2018. godini prije ubrzanja na 2.0% u 2019. godini. Nakon skromnog porasta BDP-a u Q1 od 2.0% u odnosu na prošlu godinu, podaci ukazuju da će se ekonomska aktivnost ubrzati tokom Q2 i nadalje…

Read More

Novoimenovani ambasador Katara u BiH posjetio FIPA-u: NOVI AMBASADOR ZA NOVE INVESTICIJE

Novoimenovani ambasador Katara u BiH Nj.E. Sultan Al-Khater posjetio je Agenciju za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) kako bi se upoznao s radom Agencije, te ekonomskom suradnjom između dvije zemlje na polju investicija i trgovinske razmjene Direktor Gordan Milinić upoznao je ambasadora s nadležnostima FIPA-e, aktivnostima na polju promocije zemlje, suradnji sa stranim investitorima, te ekonomskom suradnjom između dvije zemlje i katarskim investicijama u BiH. Ukupna direktna strana ulaganja iz Katara u BiH, zaključno s 31. decembrom 2017. godine, prema podacima Centralne banke BiH, iznosila su 144.1 milion KM, što…

Read More

Bonitetno izvrsne kompanije Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije u Mostaru

Od ukupnog broja aktivnih kompanija u HNK/Ž, 21% su bonitetno izvrsne, a one ostvaruju više od 68% prihoda i 63% dobiti kantona/županije te zapošljavaju više od 57% od ukupnog broja zaposlenih. Ovo su rezultati koje ćemo istaći uz kompanije koje su za njih zaslužne, na Bisnode poslovnom susretu na temu bonitetna izvrsnost kompanija, s posebnim osvrtom na HNK/Ž, koji će se održati u Mostaru, 11. 10. 2018. u gradskoj Vijećnici, s ciljem isticanja najkvalitetnijeg dijela bh. ekonomije. Susret organiziramo pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede/gospodarstva HNK/Ž i Grada Mostara, kojima je ovo…

Read More