ProCredit Holding investira 9 mil EUR u ProCredit bank BiH

Vijeće ministara BiH je sredinom prošlog mjeseca dalo saglasnost za izdavanje garancije od Mulatilateralne agencije za garantovanje investicija – MIGA za investiciju ProCredit Holdinga u ProCredit Bank BiH. Riječ je o, kako se navodi u obavijesti u Službenom glasniku BiH, investiciji banke-majke u ProCredit Bank BiH u iznosu od 9 mil EUR. MIGA je agencija Svjetske banke osnovana radi eliminacije ili ublažavanja posljedica realizacije nekomercijalnih rizika u međunarodnim ekonomskim odnosima na tzv. tržištima u nastajanju. Riječ je o standardnoj proceduri davanja saglasnosti domaćih vlasti na osnovu Konvencije Multilateralne Agencije za…

Read More

Dobit banaka u RS u pola godine pala za 14,2 mil KM, depoziti povećani

Banke u Srpskoj prvi kvartal ove godine završile su sa dobiti od 26,7 mil KM, što je za 14,2 mil KM ili 35% manje u odnosu na isti period lani. U najnovijem izvještaju Agencije za bankarstvo RS o stanju u bankarskom sektoru za prvi kvartal ove godine navedeno je da je na kraju marta sedam banaka nakon oporezivanja iskazalo neto dobit od 27,6 mil KM, dok je jedna imala gubitak. – Dobit sedam banaka pala je za 33% u odnosu na mart 2017. godine uglavnom zbog značajnog pada prihoda po…

Read More

Hrvatska prva u regionu dobila Google Pay

Hrvatska je postala 20. zemlja na svijetu i prva u regionu u kojoj je dostupna usluga beskontaktnog plaćanja pametnim telefonom Google Pay. Ovo je usluga kojom se može plaćati na svim prodajnim mjestima koja podržavaju beskontaktno plaćanje, a potrebno je samo prisloniti pametni telefon na POS terminal, piše Novac.hr. Takođe, moguće je plaćati ovom uslugom i na internetu, na svim mjestima gdje je vidljiva oznaka “Pay with Google”, kao i na svim platformama Gugla. Za sada Google ima saradnju samo sa jednom poslovnom bankom u Hrvatskoj.

Read More

BiH usvojila Prijedlog programa javnih investicija od 2019. do 2021.

Vijeće ministara BiH usvojilo je na jučerašnjoj sjednici (1. avgusta 2018. godine) Prijedlog programa javnih investicija, odnosno, razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine od 2019. do 2021. godine. Sve institucije BiH zadužene su da ažuriraju podatke o projektima u skladu s promjenama, uključujući i promjene nastale u procesu pripreme Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, te da ih u roku 15 dana dostave Ministarstvu finansija i trezora. Nakon toga će Ministarstvo finansija i trezora pripremiti i dostaviti Vijeću ministara na usvajanje Program…

Read More

UIO BiH poziva obveznike na registraciju – Uskoro prijava poreza isključivo elektronskim putem

  Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH poziva sve porezne i akcizne obveznike u Bosni i Hercegovini, koji još uvijek nisu, da što prije podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga, prije svega elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava. Od početka 2019. godine svi porezni obveznici će morati isključivo elektronskim putem podnositi PDV i akcizne prijave, te neće postojati mogućnost dostavljanja prijava u papirnom obliku. S obzirom na činjenicu da je ostalo još samo pet mjeseci da svi porezni obveznici izvrše registraciju za elektoronsko podnošnje PDV i akciznih prijava,…

Read More