Vlada FBiH povećala dionički kapital u Union banci za 10 mil KM – Mladima za stambene kredite na raspolaganju 30 mil KM

Vlada FBiH je današnjom odlukom Federalnom ministarstvu financija dala suglasnost za pretvaranje njenih potraživanja u dionički kapital Union banke od 10 mil KM, putem zatvorene emisije dionica. Ovaj iznos predstavlja nedospjela potraživanja Federalne vlade po osnovi Ugovora o kreditu po subordiniranim uvjetima zaključenim 22.10.2014. između Vlade i Union banke. Povećanje kapitala omogućava nastavak zajedničkog projekta – kreditne linije za mlade do ukupnog fonda od 30 mil KM. Uz novouloženih 10 mil KM, povećanje kapitala omogućava Union banci odobravanje 20 mil KM za rješavanje egzistencijalnih pitanja stanovništva. Tokom 2017. godine, Union…

Read More

Konzorcijum banaka kreditira Autoputeve RS sa 40 mil KM

  Autoputevi Republike Srpske zadužiće se kod konzorcijuma koji čine UniCredit banka, Nova banka, Komercijalna banka i NLB banka Banjaluka radi kredita vrijednog 40 mil KM, javio je Capital. Na tender Autoputeva RS stigla je samo ponuda pomenute grupe ponuđača, a ovo javno preduzeće je juče (18. jula 2018. godine) donijelo odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. U odluci je navedeno da preduzeće kredit uzima na godinu dana te da će troškovi kamate i obrade kredita iznositi 1,35 mil KM bez PDV-a. Autoputevi RS ovim kreditom planiraju da obezbijede potrebne finansije…

Read More

BiH ide u pregovore sa EBRD o 180 mil EUR zajma za tri nove poddionice na Koridoru 5C

  Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (projekt Koridor 5C u Federaciji Bosne i Hercegovine – dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 180 mil EUR. Novac ide a za izgradnju tri nove poddionice na Koridoru 5C, i to autoceste dužine oko 5,1 km između Poprikuše i Nemile, tunela Ivan, dužine oko 2 km kao autoceste po međunarodnim standardima sa četiri kolničke trake te autoceste dužine oko 8,7…

Read More

Vlada RS donijela odluku – Mininalma plata zvanično 440 KM

Vlada Republike Srpske donijela je danas, 19. jula, na prijedlog Ekonomsko socijalnog savjeta Republike Srpske, Odluku o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj u 2018. godini. Prema ovoj odluci najniža plata je utvrđena u iznosu od 440 KM i isplaćivaće se od 1. avgusta 2018. godine, soapšteno je iz Vlade RS. Ova odluka je još jedna u nizu mjera Vlade preduzetih s ciljem stvaranja što povoljnijeg privrednog ambijenta i položaja radnika u Republici Srpskoj kroz smanjivanje fiskalnih opterećenja u svrhu povećanja plata i zaštite najnižih plata.

Read More

Banjalučka berza organizuje multilateralne kompenzacije i za firme iz FBiH

Rollsoft i Banjalučka berza 23. i 24. jula organiziraju ciklus multilateralnih kompenzacija u kojem će tvrtke iz cijele BiH naplatiti svoja potraživanja i izmiriti dugove u dva dana, putem lanca prebijanja. Registracija za sudjelovanje u ciklusu kompenzacija je besplatna. Ciklus kompenzacije organizira Banjalučka berza za područje RS u saradnji s Rollsoftom za područje Federacije BiH, priopćio je Rollsoft. Sofisticirani algoritam omogućuje svim pravnim i fizičkim osobama koje sudjeluju u ciklusu multilateralnih kompenzacija da izmire potraživanja i dugovanja bez plaćanja sa svojih bankovnih računa. Riječ je o praksi koja se provodi…

Read More

CID Adriatic Investments povećao učešće u FDS-u na 86,5%

  Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH upisao je 18. jula smanjenje kapitala Fabrike duhana Sarajevo po osnovu opoziva vlastitih dionica duhanske kompanije, izvještava Indikator.ba. Osnovni kapital FDS-a nakon ove korporativne radnje iznosi oko 116,5 mil KM, podijeljen na 1.165.821 dionica oznake FDSSR, nominalne vrijednosti 100 KM. Današnja lista 10 najvećih dioničara FDS-a pokazuje da je CID Adriatic Investments povećao vlasničko učešće u kompaniji sa 78,7% na 86,5%. Na skrbničkom računu Raiffeisen bank na kojem je FDS držao vlastite dionice sada je koncentrisano svega 0,6% dionica.

Read More