Velika Britanija donira 10 miliona funti zemljama Zapadnog Balkana – Novac za unapređenje digitalnih vještina i zapošljavanje mladih

  Velika Britanija će donirati 10 miliona funti za unapređenje digitalnih vještina i poboljšanje uslova za zapošljavanje mladih na Zapadnom Balkanu, stoji na zvaničnoj stranici Vlade Velike Britanije. Finansiranje će se vršiti kroz Britansko vijeće koje će pružiti obuku za djecu u više od 4.500 škola, kako bi se poboljšala “digitalna pismenost i temeljne vještine širom regije”. – Projekat će trajati tri godine i vršiće se u svim zemljama Zapadnog Balkana – Albaniji, BiH, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Omogućavanjem pristupa digitalnom obrazovanju, ovo će finansiranje pomoći u poticanju…

Read More

Za otplatu kredita opštine i gradovi u RS izdvajaju 180 mil KM – Najveći dio novca se odnosi na refinansiranje postojećih dugova

Gradovi i opštine u Srpskoj lani su za otplatu kredita utrošili skoro 180 mil KM, a najviše novca za te namjene izdvojili su Banjaluka, Gradiška i Sokolac. U informaciji Ministarstva finansija RS o stanju duga na kraju 2017. godine navedeno je da je od 64 lokalne zajednice, zaključno sa krajem prošle godine, zaduženo bilo 57, dok ih sedam nije imalo obaveze po osnovu izmirenja kredita. Kreditne obaveze tih 57 opština i gradova na kraju prošle godine iznosile su 294,01 mil KM. – Ukupan godišnji anuitet jedinica lokalne samouprave u 2017.…

Read More

FIA poslala opomene na 14.644 adrese pravnih lica koja nisu dostavila finansijske izvještaje

Finansijsko-informatička agencija (FIA) Federacije Bosne i Hercegovine krajem prošle sedmice uputila je 14.644 opomene pred pokretanje prekršajnog postupka za pravna lica koja nisu izvršila svoju zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine. Uvidom u evidenciju Registra finansijskih izvještaja i evidenciju Porezne uprave Federacije BiH ustanovljeno je da 293 pravna lica nisu predala finansijske izvještaje. Od ovog broja pravnih lica, njih 12.647 ne posjeduju račune u Jedinstvenom registru računa pravnih lica u FBiH, dok od preostalih 14.646 pravna lica 7.116 imaju aktivne račune, dok 7.528 pravnih lica…

Read More

Razvojna banka FBiH bi ubuduće mogla više pomagati startape i klasterizaciju

Na sastanku direktora Udruženja poslodavaca FBiH Mladena Pandurevića i pomoćnika direktora UPFBiH Zlatana Dedića sa lokalnim konsultantom Svjetske banke Mirzom Ribićem razgovarano je o razvoju finansijskog poslovanja. Ribić je predstavio novi koncept Razvojne banke FBiH u kojem bi ona podržavala startap biznise, klasterizaciju i razvoj poljoprivrede. Međutim, direktor Udruženja poslodavaca FBiH izrazio je bojazan u novi koncept, jer nisu uređeni društveni odnosi koji onemogućuju politički uticaj na poslovanje banke, saopšteno je na sajtu UPFBIH. Pandurević je istakao da Vlada ne može biti jedina u upravljačkoj strukturi Razvojne banke FBiH, te…

Read More

Od akciza na gorivo prikupljeno 165 mil KM

Na posebnom podračunu Jedinstvenog računa na kojem se prikuplja posebna putarina od 1. februara, kada je počela primjena izmjena i dopuna Zakona o akcizama, zaključno sa 30. junom prikupljeno je 165 miliona KM, rekao je danas Srni portparol Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Ratko Kovačević. On je podsjetio da se posebna putarina naplaćuje u iznosu 0,25 KM po litru derivata koji se proda na tržištu u BiH. – Ta sredstva stoje na podračunu Jedinstvenog računa i biće raspoređena onog trenutka kad Upravni odbor (UO) UIO donese poseban akt, odnosno…

Read More

Kako će se obračunavati zatezna kamata u RS prema novom zakonu?

  Stupio je na snagu Zakon o zateznoj kamati u RS. U njemu se navodi da se obračun zatezne kamate vrši tako da se stopa od 0,03% množi brojem dana zakašnjenja i tako utvrđena stopa množi se sa iznosom glavnog duga. Na novčane obaveze iskazane u dinarima ne obračunava se kamata, već se glavni dug konvertuje u njemačke marke (DEM), odnosno u konvertibilne marke (KM) po najpovoljnijem kursu po kojem su komercijalne banke otkupljivale tu valutu u mjestu ispunjenja obaveza na dan dospjelosti i na tako konvertovan iznos obračunava se…

Read More