Za pola godine u FBiH naplaćeno 52 mil KM poreza više nego lani

  U periodu januar – juni 2018. godine, u odnosu na januar – juni 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 52 mil KM, ili iskazano u procentu za 6,18%, saopšteno je iz Porezne uprave FBiH. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je: poreza na dobit u iznosu od 225.894.603 KM, što je više za 11,4% ili 23.120.142 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 8,12% ili za 13.610.013 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 27,04% ili za…

Read More

Akcionari Nove banke dobiće dividendu u akcijama

  Akcionarima Nove banke Banjaluka biće isplaćena dividenda u ukupnom iznosu od oko 8,36 mil KM u akcijama, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcionarskom kapitalu, odlučila je Skupština akcionara. Akcionari su usvojili odluku o povećanju kapitala za oko 8,36 mil KM. Nakon registracije akcionarski kapital banke će iznositi oko 134,6 mil KM. Istovremeno, usvojena je odluka o 22. emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti za 2017. godinu. Iznos od 8,36 mil KM će biti raspoređen akcionarima banke, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcionarskom kapitalu banke na datum presjeka, a to…

Read More

Koje povlastice potencijalnim investitorima nude Grude, Ključ i Posušje?

Znamo da sve kreće od lokalnih zajednica, pa tako i investicije. Da bi se neka ostvarila, potrebna je saradnja sa općinama, a i svaka pomoć dobro dođe. To je ono, ustvari, od čega i zavisi da li će neka investicija biti realizovana u jednoj ili nekoj sasvim trećoj općini. Šta pojedine općine nude investitorima kako bi ih privukle i zadržale? – Uspostavili smo registar svih procedura, koji je dostupan i na našoj stranici, gdje smo za više od 50% smanjili broj postupaka potrebnih za pokretanje biznisa. Na primjer, ako ih…

Read More

Obrazovanje koje zapošljava: Pokrenuti novi smjerovi i povećani kapaciteti upisa IT fakulteta

  Bit Alijansa kao vodeće udruženje softverske industrije u Bosni i Hercegovini kontinuirano radi na kreiranju novih prilika koje vode stvaranju pogodnog okruženja za rast i razvoj softverske industrije, pri tome neposredno sarađujući sa predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH, akademskom zajednicom kao i drugim organizacijama i institucijama čije su uloge ključne za razvoj softverske industrije. U proteklom periodu ostvareni su brojni značajni rezultati, među kojima se ističe da je Bit Alijansa u proteklih godinu dana uspjela uvećati broj članica Udruženja četiri puta, te okupiti ukupno 44 kompanije članice koje…

Read More